TEKEDO
TEknik - KEmi - DOkumentation

Företaget 

Kontor

Klassning och kvalificering
av avfall och biprodukter

Decommissioning

Fornborgen Broborg och dess förglasade mur samt långtidsegenskaper hos kärnavfallsglas

 

 

 

 

 

Tekedo AB
Spinnarvägen 10,
611 37 Nyköping.

E-post:

Telefon: 0155-21 04 15
Mobil: 070-570 54 44
"Gotlandskontoret":
0498-49 30 35

Senaste uppdatering 2022-02-12