TEKEDO
TEknik - KEmi - DOkumentation

Företaget

Kontor

Vägbeskrivning

Aktuellt
(uppdaterat december 2012)

Arkivbilder

Klassning och kvalificering
av avfall och biprodukter

Decommissioning

Tekedos betraktelse inför askonsdagen

 

 

Tekedo AB
Spinnarvägen 10,
611 37 Nyköping.

E-post (e-mail, förklaring):

  fax: 08-51932027

Telefon: 0155-21 04 15
Mobil: 070-570 54 44
Fritid: 0498-49 30 35

 

Skräppost (junk mail, förklaring) hänvisas till
garm@helgrind.org